Спілкування дитини з однолітками

В дошкільному віці світ дитини, вже, як правило, нерозривно пов'язаний з іншими дітьми. І чим дорослішою стає дитина, тим більшого значення для неї набувають контакти з дорослими.

Спілкування дитини з однолітками – це особлива сфера її життєдіяльності, яка істотно відрізняється від спілкування з дорослими.

Починаючи з 4-річного віку одноліток стає для дитини більш привабливішим партнером, ніж дорослий.

Перша відмінна особливість контактів з однолітками виражається в їх особливій самостійній насиченості. Якщо з дорослим дитина звичайно розмовляє більш чи менш спокійно, то розмовою з однолітками, як правило, супроводжуються різними інтонаціями, криком, сміхом, тощо. Ця підвищена емоційність відображає особливу волю, що характерно для спілкування дітей один з одним.

Друга особливість виражається в нестандартності дитячих висловлювань, у відсутності обмежень, норм і правил. Самобутність, творчий початок дитини раніше всього і краще всього виявляється саме в спілкування з однолітками, коли ніщо не гальмує активності.

Третя відмінна особливість спілкування – це переважання ініціативних висловлювань над відповідями в контактах з однолітками дитині важливіше висловитися самій, ніж вислухати іншого.

І четверта особливість виражається в тому, що дитяче спілкування значно багатше за своїм призначенням, функцією. Спілкуючись з однолітками дитина може прикидатися, виражати образу, фантазувати. Така різноманітність стосунків дітей породжує різноманітність контактів і вимагає вміння виразити словами свої бажання, настрої, вимоги.

На сьогоднішній день з’ясовано, що для забезпечення психологічної комфортності дитини в дитячому садку і в майбутньому дуже важливу роль відіграють комунікативні навички – наскільки дитина вміє спілкуватися з однолітками і дорослими людьми, наскільки вміє слухати і чути, розуміти інших і приймати почуття інших, наскільки володіє навичками співробітництва.