Рекомендації для батьків щодо гендерної соціалізації дітей старшого дошкільного віку

Рекомендації для батьків щодо гендерної соціалізації дітей

старшого дошкільного віку

 • Розпочинати статеве виховання дитини слід із раннього дитинства.
 • Варто своєчасно надавати дитині інформацію стосовно питань статей, зважаючи на її індивідуальні та вікові особливості розвитку.
 • Необхідно стежити за об’єктивністю наданої дитині гендерної інформації, щоб сформувати у неї адекватні уявлення про ту чи ту стать.
 • Організовуючи життєдіяльність дівчинки, під час спілкування з нею слід:
 • чітко та розгорнуто формулювати інструкції, уточнювати і деталізувати завдання;
 • схвалювати прояви її самостійності, старанність, високий рівень якості розв’язання нею завдань;
 • наголошувати на соціальній значущості кінцевого результату її роботи;
 • оцінюючи результати продуктивної діяльності, варто дивитися дівчинці в очі, посилюючи позитивне враження від її роботи;
 • схвалюючи дитину, відзначайте її особистісні якості.
 • Під час спілкування з хлопчиком варто:
 • не деталізувати пояснення, щоб надати йому змогу самостійно шукати способи розв’язання завдання;
 • дати змогу проявляти творчість, винахідництво, новаторство;
 • оцінювати, насамперед, процес розв’язання завдання, а також виокремлювати моменти, пов’язані з проявами самостійності;
 • намагатися не переривати процес його діяльності, не відволікати;
 • схвалювати дитину за конкретні результати, а також відмічати її старанність та зусилля, яких вона доклала.