Вивчаємо англійську мову

Програма, за якою працює гурток з вивчення англійської мови в ДНЗ

"Англійська мова для дітей дошкільного віку" (авт. Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.), схваленою для використання у ДНЗ, лист ІІТЗО від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952

Завдання керівника гуртка - викликати у малят інтерес до іноземної мови, розвивати їхній фонематичний слух, здатність до наслідування артикуляції, формувати мінімально необхідний лексичний запас та елементарні комунікативні вміння. Запорука ефективності освітньої роботи - використання різноманітних ігор, римівок, пісень, руханок.

В нашому закладі вивчення англійської мови розпочинається з дошкільних груп. Керівник гуртка з вивчення англійської мови Юзкевич Тетяна Володимирівна кожного разу створює особливу подорож вихованців до незвіданної Країни іноземних мов, сумлінно готується до кожного заняття, забезпечує цікавість та активність кожної дитини.

Розклад занять

П'ятниця

16:00-16:25

(старші групи № 3, № 4, № 8)

Поради батькам

щодо вивчення іноземної мови

Особливості оволодіння дошкільником іноземною мовою пов'язані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю для спілкування, спонтанністю набуття нових знань. Дитина цього віку особливо сприйнятлива до фонетики та інтонації мовлення. Вік від народження до шести (семи) років життя - сензитивний період для мовленнєвого розвитку особистості. Вивчення іноземної мови не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для вивчення нею в майбутньому інших мов, спрощує їй життя в багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до носіїв іншої культури та мови.

Дитина четвертого року життя здатна сприймати спілкування з носієм іноземної мови, поступово привчатися відповідати йому цією мовою. Найдоцільнішими є прості мовленнєві ігри, основою яких є ігрові вправи: сенсо-моторні, тактильні, спрямовані на контакт учасників одне з одним, пов'язані з рухами тіла (пальчикові). Діти охоче виконують однакові спільні дії, рухаються разом із дорослим, розігрують пантоміму, промовляють хором.

Дитина п'ятого року життя усвідомлює, що іноземна мова відрізняється від рідної, і бере участь у складніших за попередні іграх, сприймає пояснення рідною мовою іншомовних ситуацій, засвоює ігрові правила. Вона добре почувається в уявних ситуаціях, режисованих іграх та в іграх-драматизаціях, обмінюється простими репліками з однолітками іноземною мовою. Оцінює мовленнєву поведінку інших, порівнює власні висловлювання з репліками інших, використовує засвоєні слова, досить легко сприймає послідовність реплік. Водночас дитині п'ятого року життя складно виділяти та окремо використовувати фрагменти усного мовлення як самостійного висловлювання. Вона охоче ознайомлюється з новими для неї святами, звичаями, традиціями, кухнею, одягом, персонажами казок.

Дитина шостого-сьомого років життя здатна поставитися до іноземної мови як до предмета вивчення - запитує про неї, в рольовій грі характеризує персонажів, планує свої дії, індивідуалізує власні репліки, комбінує елементи, зіставляє рідну мову з іноземною. За сприятливих умов текст монологу старшого дошкільника може складатися з 10 речень, у діалозі він здатний підтримати бесіду десь з 20 реплік.

Починати навчати вихованця іноземної мови в групі дошкільного закладу разом з іншими дітьми можна за умови сформованості в нього норм та вмінь рідного мовлення; готовності до цього виду діяльності. За відсутності показань з однієї або кількох із зазначених умов початок навчання іноземної мови доцільно відкласти на потім. Водночас це не слід розцінювати як обмеження чи позбавлення дитини певних прав, оскільки продиктоване турботою про її здоров'я та розвиток.

Особливо виважено слід поставитися до рішення навчати іноземної мови дитину, молодшу п'яти років. Хоча навчання й грунтується на ігрових методах і позитивно емоційно забарвлене, воно може стати для молодшого дошкільника джерелом труднощів, а в разі послабленного здоров'я - викликати в нього втому.

Отже, розпочинати вивчення іноземної мови в ДНЗ радимо з п'яти років. Однак і в цьому разі слід враховувати індивідуальні особливості дітей. Важливо, щоб вивчення нової мови було для них цікавим, радісним процесом. Тому заняття з іноземної мови проводяться у формі дидактичної або сюжетно-рольової гри, спілкування організовується таким чином, щоб дитина була безпосереднім його учасником. Ігрове комунікативне спрямування заняття допомагає мимовільно запам'ятовувати, осмислювати іншомовний матеріал.