Створення динамічного розвивального

"Простору Я"

Інтер'єр ЗДО приваблює сучасним особливим дизайном, продуманістю, сприяє розвитку основ художнього смаку дошкільників, їх чутливості до краси природи, предметного та соціального довкілля, внутрішнього світу людини.

З метою створення умов для творчого саморозвитку особистості дитини, задоволення її потреб, інтересів, реалізації індивідуальних запитів в кожній віковій групі обладнано ігрові та динамічні центри, центри творчого розвитку, психологічного розвантаження та релаксації.

Всі групи в достатній кількості забезпечені наочними посібниками, матеріалом для здійснення індивідуально-диференційованого супроводу кожної дитини. Враховуючи інноваційні підходи, оформлення розвивально-освітнього простору змінюється 1 раз на місяць.

В розвивально-оздоровчій кімнаті оформлено центр народознавства та правової культури, фітовітальня, центр для розвитку пізнавальної активності та логічного мислення дошкільнят.