Рекомендації батькам майбутніх першокласників

Ставлення дитини до навчання формується задовго до того, як вона переступить шкільний поріг. Важливу роль тут відіграє інформація про школу і спосіб її подачі батьками та вихова­телями дошкільного закладу.

Необхідно, щоб кожна дитина не лише зрозуміла запропоновану інформацію, а й змо­гла відчути, «прожити» її. Тож для цього вико­ристовують сюжетно-рольові ігри, розповіді дорослих про своє навчання та улюблених учи­телів, організовують екскурсії до школи, спілку­вання з молодшими школярами, читання та ана­лізування дитячої художньої літератури про шкільне життя, вчать прислів'я і приказки, у яких йдеться про особливе значення книги, на­вчання, праці тощо

На етапі підготовки до школи, та й впро­довж усього періоду дошкільного дитинства, пріоритетним є загальний розвиток дитини. Тож і педагоги дошкільних закладів, і батьки майбутніх школярів насамперед повинні опі­куватися тим, щоб у дітей були сформовані за­гальні здібності та якості особистості, необхідні для того, щоб опанувати принципово нову для них діяльність — учбову.

Важливо, щоб майбутній учень умів спілку­ватися з найближчим оточенням, був доброзич­ливим з дітьми та дорослими. Також до вступу до школи дитина повинна вміти керувати своїм ті­лом, вправно рухатися та орієнтуватись у просто­рі. У неї має бути гарно розвинена дрібна мотори­ка рук, а також скоординовані рухи руки та ока.

Щоб стати успішним, майбутньому першо­класнику мають бути притаманні такі якості:

 • прагнення до спілкування з однолітками;
 • бажання вчитися;
 • міцне здоров'я;
 • позитивний емоційний настрій;
 • грамотне мовлення, зв'язний виклад сво­їх думок;
 • прагнення до співпраці з дорослими;
 • розвинена довільність поведінки;
 • допитливість і прагнення до відкриттів;
 • сформована координація рухів і графічні навички.

Рекомендації батькам майбутніх першокласників

 • Поважайте дитину як особистість.
 • Зберігайте доброзичливу емоційну ат­мосферу в сім'ї.
 • Розвивайте і підтримуйте у дитини ін­терес до навчання. Привчайте її дотри­муватися правил здорового способу життя, розвивайте необхідні для цього навички.
 • Зосереджуйте увагу дитини на її успіхах («Ти зможеш, ти здатний»), не акцентуй­те увагу на невдачах у навчанні.
 • Не вимагайте від першокласника лише високих результатів і оцінок. Пояснюйте, як важливо отримувати нові знання і роз­вивати свої здібності.
 • Не карайте дитину обмеженням її рухо­вої активності, не забороняйте гуляти разом з іншими дітьми на свіжому пові­трі. Суворо дотримуйтеся режиму дня.
 • Перенесіть перегляд телепередач та ком­п'ютерні ігри на суботу, щоб обмежити час перебування дитини у статичній позі.
 • Влаштовуйте у вихідні дні сімейні про­гулянки на природі, за можливості, відві­дуйте басейн.
 • Проводьте фізкультхвилинки, стежте за поставою дитини під час виконання до­машнього завдання.
 • Виконуйте з дитиною комплекс вправ для зміцнення м'язів спини, плечового поясу і живота двічі на тиждень. Під час «пальчикової» гімнастики співайте разом з ди­тиною пісеньки, щоб поліпшити вентиля­цію легень та підтримати гарний настрій. Проводьте релаксаційну гімнастику, ви­користовуючи аудіозаписи звуків моря, лісу тощо.
 • Стежте, щоб після школи дитина обов'язково гуляла на свіжому повітрі не менше години.
 • Вкладайте дитину спати не пізніше 21:00.