Порядок прийому дітей до ЗДО, яким не зроблено щеплення

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до закладу дошкільної освіти .

Так, згідно зі ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливість для реалізації цього права.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей в заклади дошкільної освіти проводиться за бажанням батьків. Згідно зі ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки миють право вибирати заклад дошкільної освіти. У відповідності з п. 6 положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей у ЗДО здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до ЗДО (групи) компенсую чого типу додатково подається висновок психолого-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.1999 р. № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичне щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12,15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення або їх законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п.18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказом МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування ЗДО дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 434 29.11.2002 р. та затвердженого цим наказом орієнтовного «Положення про підготовку дітей на педіатричній ділянці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу».

Враховуючи вище зазначене, відмова керівника дошкільного навчального закладу прийняти дитину до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечить чинному законодавству України. За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка з висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати ЗДО, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський