Комплектування груп

  • Групи в ЗДО комплектуються за віковими ознаками

  • Наповнюванність груп становить: групи раннього віку - 15 дітей, дошкільного віку - 20 дітей.

  • Рішення про прийом дітей до ЗДО приймає директор протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров'я дитини;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтва про народження дитини;

- направлення Управління освіти, молоді та спорту.

  • За дитиною зберігається місце в ЗДО у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в літній період (75 днів)