Принципи нашої роботи

 1. Принцип гуманістичного спрямування:
  • Прийняття та розуміння особистості дитини та її батьків;
  • Надання можливості вибору;
  • Відмова від жорсткої регламентації, категоричних оцінок діяльності та поведінки.
 2. Принцип оптимального співвідношення:
  • Оптимальне поєднання активних дій дорослих (які забезпечують процеси розвитку) та власної активності дитини;
  • Використання різних типів, видів та форм організації занять, методів та прийомів роботи;
  • Ознайомлення дітей з надбанням різних національних культур.
 3. Принцип діяльності, інтегрованості дитячої індивідуальності:
  • Сприйняття педагогом дитини не як набору окремих характеристик, а як цілісної, унікальної особистості;
  • Врахування провідних, індивідуальних (вік, стать, тип вищої нервової діяльності тощо) та особистісних (потреб, намірів, ціннісних орієнтацій) якостей.
 4. Принцип поєднання індивідуального та соціального.
 5. Принцип відповідності предметно-ігрового середовища особливостям індивідуального розвитку (доступність, варіативність, мобільність)