Проектна діяльність ДНЗ

Реєстраційна картка до проекту

Назва проекту: Статева соціалізація дітей старшого дошкільного віку


Автори проекту: В. М. Сіліна - завідувач, С. А. Іванова - вихователь-методист, А. А. Кірик - практичний психолог


Учасники проекту: педагоги, батьки, діти


Характеристика проекту:

  • за метою проектної діяльності - творчий
  • за кількістю учасників - колективний
  • за тривалістю - довготривалий

Анотація

Проект спрямований на розвиток й удосконалення індивідуальності дівчинки і хлопчика, позитивної статево-рольової соціалізації, формування позитивно стійкої статевої ідентичності і культури взаємин дошкільників із представниками своєї і протилежної статі.

Опис проекту

Важливо пам'ятати, що психічне здоров'я, подальше сімейне благополуччя, взаємовідносини людини з іншими людьми значною мірою залежить від її статевої вихованості. І це твердження не є голослівним. Належність людини до певної статі буде визначати становлення особистості, її інтереси, формування особливої системи уявлень про себе як людину певної статі, що включає специфічні для чоловіків і жінок потреби, мотиви, ціннісні орієнтації і відповідні цим утворенням форми поведінки.

Сам прояв статевої вихованості дошкільників зумовлений особливостями мікросоціуму (родина - дошкільний навчальний заклад), отже, створення відповідних умов з обміном статево-вікових та індивідуальних особливостей дошкільників дасть змогу гармонійно розвивати і при необхідності коригувати статеву самосвідомість.

Отже, до навчання дівчаток і хлопчиків треба підходити диференційовано. Організовуючи життєдіяльність дітей, маємо подбати, щоб поряд із традиційним добирати спеціальний матеріал для дітей різної статі відповідно до інтелектуально - психологічних особливостей її прояву.

Мета проекту

Виховання дитини як представника певної статі, формування в неї моральних норм взаємин із представниками протилежної статі, озброєння її знаннями про особливості власного розвитку та розвитку представників протилежної статі, виховання статевої культури.


План реалізації проекту

1. Скласти перспективний план роботи зі статевого виховання з дітьми середнього та старшого дошкільного віку.

2. Розробити орієнтовні моделі занять ігор та вправ, бесід по-секрету з хлопчиками та дівчатками.

3. Оформити портфоліо "Світ маленької дівчинки" та "Світ маленького хлопчика".

4. Підготувати пам'ятки для батьків щодо статевого виховання дошкільнят.

5. Організувати виставку робіт дітей старших груп на тему: "Дивовижний світ дівчаток та хлоп'ят".

6. Провести виставку-конкурс дидактичних посібників "Хлопчики та дівчатка - два різних світи".

7. Організувати зустріч за круглим столом для батьків на тему: "Дівчатка і хлопчики: які вони?" (психофізіологічні особливості).

8. Осучаснити предметно-розвивальне середовище за принципом статевої диференціації.

9. Ознайомити дітей зі звичаями та обрядами українського народу, акцентуючи увагу на чоловічих та жіночих якостях, необхідних для того чи іншого ремесла.

10. Підібрати фонотеку музичного супроводу фізкультурних занять окремо із хлопчиками та дівчатками.

11. Організувати випуск інформаційних бюлетнів щодо статевого виховання дітей дошкільного віку.

12. Запровадити "Сімейні скарбнички" (узагальнення досвіду статевого виховання у родині).

13. Творчій групі ДНЗ на допомогу педагогам розробити методичні рекомендації щодо організації роботи з хлопчиками, дівчатками.

14. Започаткувати тематичні тижні з даної теми в середніх та старших вікових групах.

Очікувані результати

1. Сформованність відповідного ставлення дитини до себе, як до представника певної статі.

2. Підвищення компетентності дошкільників щодо відмінності хлопчиків і дівчаток за зовнішніми та фізіологічними ознаками,

статеворольовою поведінкою.

3. Засвоєння дітьми еталонів поведінки дівчаток та хлопчиків, реально діючих правил, моральних норм взаємин між представниками різної статі.

4. Сформованість уявлення дітей про сімейні статеві ролі, внутрішньосімейні відносини.

5. Підвищення психолого-педагогічної культури батьків з даного напрямку роботи.

6. Урізноманітнення форм роботи з дітьми зі статевого виховання.