Блокнот вихователя-методиста

Дух закладу живе не на папері, не в стінах,

а в характері більшості педагогів,

і від них приходить до характеру вихованців

К. Д. Ушинський

Науково-методична робота в ЗДО з педагогічними кадрами планується відповідно сучасних вимог з урахуванням конкретних умов, складу і підготовки педагогічних працівників, враховується їх освітній рівень, фахова майстерність, індивідуальні особливості. Під час організації науково-методичної роботи  здійснюється гуманно-особистісний підхід до педагогів:

- допомога кожному педагогу випробувати свої творчі  можливості;

- створення атмосфери підтримки невпевнених в собі педагогів;

- загальнокультурна підготовка педагогів (обізнаність з питань етики та загальної культури, підвищення культури спілкування, формування ціннісних орієнтирів);

- створення мотивації та забезпечення перспектив професійного зростання.

   З метою підвищення фахової майстерності, активізації творчості педагогів в ЗДО проводяться такі форми науково-методичної роботи:

- колективні (педагогічні ради, семінари-практикуми, ММО, педагогічні майстерні, ділові ігри, тренінги, колективні перегляди, взаємо відвідування, методичний ринг,   аукціон педагогічних ідей, «круглий стіл»);

- індивідуальні; «пульсуючі» (самоосвіта, наставництво, консультації, мікрогрупи,   ініціативні групи, творчі лабораторії). 

   Оскільки провідну роль у навчанні відіграє безпосередній досвід педагогів, перевага надається інтерактивним методам навчання, які спонукають педпрацівників до вдумливості, активності, власного  особистісного та професійного зростання.

   На допомогу педагогам на базі методичного кабінету постійно діє консультпункт.

Центром науково-методичного осередку з педагогічними кадрами в ЗДО є методичний кабінет.

Метою роботи методичного кабінету є:

-   надання методичної допомоги щодо підвищення їхньої кваліфікації, професійної компетентності, підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми;

-    навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО;

-    поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;

-    створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів;

-   забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та ін.

       -  вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників свого та інших закладів, передового педагогічного досвіду.

Методичний кабінет оснащений достатньою кількістю нормативно-правової, науково-методичної літератури, наочними, демонстраційними та дидактичними посібниками, що відповідають вимогам сьогодення.